Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ποιες ανατροπές φέρνει ο Σεπτέμβριος για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Της Χαράς ΚαλημέρηΤα πάνω - κάτω έρχονται τον Σεπτέμβριο στον εκπαιδευτικό «χάρτη» της χώρας, με ανατροπές για χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς: περισσότεροι από 2.000 καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης...
τίθενται σε διαθεσιμότητα μετά την κατάργηση 46 ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια και Σχολές, επιπλέον 6.000 καθηγητές Γενικών Λυκείων μετατάσσονται υποχρεωτικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε διοικητικές θέσεις, ενώ μπροστά στον φόβο νέων δυσμενών αλλαγών ακόμη 7.000 εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για συνταξιοδότηση. Κι όλα αυτά την ώρα που για χιλιάδες μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων ξεκινά η εφαρμογή της αναδιάρθρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με νέα ωρολόγια προγράμματα και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, οι βασικές αλλαγές με τις οποίες οι μαθητές Λυκείων θα βρεθούν αντιμέτωποι από τη νέα σχολική χρονιά είναι οι εξής:

1. Αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Οι μαθητές οι οποίοι από τον Σεπτέμβριο θα φοιτήσουν στην α΄ τάξη Γενικού Λυκείου θα εγκαινιάσουν το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα είναι οι πρώτοι που τον Ιούνιο του 2016 θα εξετασθούν με το νέο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ενδεικτικά, στην α΄ τάξη Γενικού Λυκείου θα εφαρμοστεί πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας συνολικά 35 ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα κοινά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής. Στη β΄ και γ΄ τάξη, οι μαθητές θα επιλέγουν υποχρεωτικά μία ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού (θα αντικαταστήσουν τις κατευθύνσεις που υπάρχουν σήμερα) που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία τμημάτων ΑΕΙ στα οποία επιθυμούν την εισαγωγή τους.

2. Εφαρμόζεται νέο σύστημα προαγωγικών - απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές της Α' και Β' Λυκείου θα εξετάζονται με ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα της σχολικής χρονιάς, εκτός από τα επιλεγόμενα (π.χ. Φυσική Αγωγή και Ερευνητική Εργασία). Τα θέματα θα είναι κοινά για όλους τους μαθητές και θα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κατά 50% από τους διδάσκοντες.Στη Γ' Λυκείου, οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις θα διεξάγονται ενδοσχολικά και θα περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας και τρία από τα μαθήματα της επιλεχθείσας ομάδας προσανατολισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει απολυτήριο ο μαθητής είναι η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 και μέσου όρου μεγαλύτερου του 10 στα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

3. Καθιερώνεται νέο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αφού ολοκληρώσουν τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, οι μαθητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται μειώνονται σε 4, αντί 6 σήμερα, ενώ δημιουργούνται επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης με τα ακόλουθα εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία και Λατινικά για το 1ο πεδίο των Ανθρωπιστικών και Νομικών Σπουδών, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία για το 2ο πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία και Βιολογία για το 3ο πεδίο των Επιστημών Υγείας, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Οικονομία & Διοίκηση, Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών για το 4ο πεδίο των Επιστημών Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών και Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Αρχές Φυσικών Επιστημών για το 5ο πεδίο των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

4
. Προσμετρώνται οι βαθμοί και των τριών τάξεων. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης στα ΑΕΙ θα προσμετράται ο γενικός βαθμός όλων των τάξεων του Λυκείου που υπολογίζεται ως εξής: Ο βαθμός προαγωγής της α΄ τάξης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,5, της β΄ τάξης με συντελεστή 0,7 και της γ΄ με 0,9. Αυτοί οι βαθμοί αθροίζονται και διαιρούνται δια τρία. «Πριμ» θα δίνεται σε υποψηφίους με υψηλότερους βαθμούς στις Πανελλαδικές Εξετάσεις από τον μέσο όρο του Λυκείου.

5. Καθιερώνεται και 4η τάξη στο Επαγγελματικό Λύκειο. Το νέο Επαγγελματικό Λύκειο θα προσφέρει δύο κύκλους σπουδών: τον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών και την προαιρετική τάξη μαθητείας, σε τέταρτο έτος σπουδών, όπου οι μαθητές με ένα συμβολικό ποσό θα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Στους απόφοιτους του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών θα χορηγείται απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου, ενώ οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας θα λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές των ΤΕΙ όπου θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα (δύο γενικής παιδείας και δύο ειδικότητας).

Μετατάξεις και κινητικότητα για τους καθηγητές

Η αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έρχεται σε μια στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μετακινηθούν υποχρεωτικά από τον Σεπτέμβριο σε σχολεία άλλων περιοχών, ακόμη όμως και σε άλλους φορείς. Ειδικότερα, οι αλλαγές που έχουν γίνει έως σήμερα γνωστές προβλέπουν για τους εκπαιδευτικούς τα εξής:

1. Υποχρεωτικές μετατάξεις. Συνολικά 6.028 καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλεονάζουν -σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας- και θα πρέπει να μεταταχθούν υποχρεωτικά σε άλλες θέσεις. Από αυτούς, οι 4.712 καθηγητές θα μετακινηθούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε διοικητικές θέσεις φορέων, ενώ οι υπόλοιποι 1.316 καθηγητές αναμένεται να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις των περιοχών τους.

2. Διαθεσιμότητα. Επιπλέον 2.122 καθηγητές Επαγγελματικών Λυκείων χάνουν την οργανική τους θέση και τίθενται σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στόχος είναι οι περισσότεροι -περίπου 1.300- να απορροφηθούν από τον κλάδο της υγείας, επιπλέον 300 αναμένεται να ενισχύσουν τους δήμους και οι υπόλοιποι να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι στα ΙΕΚ.

Στο δεύτερο «κύμα» της διαθεσιμότητας, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, θα ενταχθούν πλεονάζοντες διοικητικοί υπάλληλοι σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Στο «στόχαστρο» μπαίνουν περίπου 1.500 διοικητικοί υπάλληλοι, από το σύνολο των 10.200, με χαμηλά προσόντα, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν σε άλλες υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ: Ημερησία

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ρέθυμνο: Ανέβηκε στα 1.700 μέτρα και είδε μπροστά του στο βουνό αυτές τις εικόνες [photos]

Η ανάβαση στο βουνό έκρυβε εκπλήξεις και μια σπάνια εικόνα Οι φωτογραφίες που έγιναν θέμα συζήτησης στο Ρέθυμνο...

Αναστασία, 50 ετών: "Κάνω το απόλυτο "κρεβάτι" με τον ξάδερφο του άντρα μου! Θέλω να..."

Ονομάζομαι Αναστασία και είμαι 50 ετών Είμαι παντρεμένη και έχω αποκτήσει δυο παιδιά, τα οποία έχουν μεγαλώσει και σπουδάζουν εκτός Αθηνών.

Αυτή η φοιτήτρια Νομικής παράτησε τις σπουδές της για να γίνει influencer στο Instagram

Η 21χρονη Grace Beverley αποφάσισε να παρατήσει τις σπουδές της στην Οξφόρδη για να γίνει μια influncer του Instagram.

Survivor 2: Οι δύο του τελικού, η ηχηρή απουσία και τα νούμερα τηλεθέασης

Ο ημιτελικός του Survivor πραγματοποιήθηκε ζωντανά από το Άλσος Βείκου με τους τρεις παίκτες να περιμένουν την ετυμηγορία του τηλεοπτικού κοινού. Οι δύο φιναλίστ του μεγάλου τελικού που θα διεκδικήσουν 100.000 ευρώ είναι ο Ηλίας Γκότσης και η Κατερίνα Δαλάκα.

Ετοιμάζεται η διάδοχος της Ελένης Μενεγάκη;

Ο Alpha ετοιμάζει καθημερινή απογευματινή εκπομπή με την Ελένη Τσολάκη και κάποιοι υποστηρίζουν ότι στο κανάλι της Κάντζας ετοιμάζουν την παρουσιάστρια διάδοχο της Ελένης Μενεγάκη.

Ξαναχτύπησε ο «νταής» σύζυγος - Μάρτυρας σκηνών βίας η 7χρονη κορούλα του

Δεν έβαλε μυαλό και έκανε πάλι τα ίδια - Ο οξύθυμος 45χρονος που είχε συλληφθεί στο παρελθόν σε περιοχή του Νοτίου Πηλίου, είχε απείλησε με όπλο και εκρηκτικά τους γονείς και την σύζυγό του

Μυστήριο στην Αίγυπτο: Ανακαλύφθηκε σφραγισμένη, γρανιτένια σαρκοφάγος 2.000 ετών!

Το φέρετρο από γρανίτη είχε μήκος 185 εκατοστών και βρέθηκε σε βάθος 12 μέτρων δίπλα σε μία προτομή από αλάβαστρο, η οποία πιθανολογείται ότι αντικατοπτρίζει το πρόσωπο που βρίσκεται εντός της σαρκοφάγου

Τι «ανάβει» το κάθε ζώδιο στο κρεβάτι

Ποιο ζώδιο θεωρείται ο βασιλιάς του σεξ, ποιο είναι το πιο «άγριο» στο κρεβάτι, ποιο τρελαίνεται με τις ταινίες πορνό και ποιο με το ταντρικό σεξ; Δεν υπάρχει κανένα ζώδιο που να μην έχει κρυφά σεξουαλικά ταλέντα. Απλά το καθένα έχει τον τρόπο του Κριός

Eφημερίδα «Βατάν»: Ο Τσίπρας εκνεύρισε τον Ερντογάν

Ότι εκνεύρισε τον Ερντογάν ο Τσίπρας, γράφει η εφημερίδα «Βατάν» στο πρωτοσέλιδό της αναφερόμενη στην ελληνική καταγγελία στο ΝΑΤΟ ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί που κρατούνται στην Αδριανούπολη είναι όμηροι.

Υπάρχει ένα σουτιέν που κάνει το στήθος σας να μοιάζει λες και βγήκατε από πλαστικό!

Ποια γυναίκα δεν θα ήθελε να μοιάζει θέα και να έχει ένα υπέροχο στήθος σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται;